Kolikon toinen puoli Vaihtoehtoisia selityksiä elämän ilmiöihin.

Digitaalinen liikenteenohjaus

 • Digitaalinen liikenteenohjaus
 • Digitaalinen liikenteenohjaus
 • Digitaalinen liikenteenohjaus

Digitaalinen liikenteenohjaus on vääjäämätön tulevaisuuden kehityssuunta tieliikenteessä. Suomen pitäisi ottaa tällä saralla ensiaskel, jotta saamme etulyöntiaseman ja johtavan roolin maailmanlaajuisessa järjestelmien kehittämisessä. Heitän kehiin konkreettisen ehdotuksen kuinka luodaan kehitysalusta

Digitaalisille nopeusrajoituksille.

Olennaista on vapauttaa kehitystyö valtion ohjauksesta yhteiskunnan ohjaukseen; byrokraattisesta hallinnoinnista luovaan kehittämiseen. Luoda järjestelmä, joka vastaa kansalaisten ja tienkäyttäjien tarpeeseen ja vapauttaa kehitystyön vapaille markkinoille, jossa vaihtoehtoiset järjestelmät kilpailevat keskenään ja ainoana tuotantokriteerinä on kuluttajan tarpeisiin vastaaminen:

 1. Poistetaan liikenteestä kaikki nopeusrajoitusmerkit, jotka ovat 80 km/h tai sitä suuremmat.

 2. Nämä rajoitukset korvataan digitaalisesti ilmoitettavilla rajoituksilla.

 3. Tien omistaja, käytännössä tiepiiri, alkaa tuottaa digitaalista informaatiota kaikista nopeusrajoituksista, jotka ovat yli 80 km/h.

Tienkäyttäjän omassa harkinnassa on, investoiko hän kaupallisilta markkinoilta saataviin laitteisiin, jotka kertovat sallituista nopeuksista, jotka ovat yli 80 km/h.

  Siis kenelläkään ei ole velvollisuutta investoida sallitusta maksiminopeudesta kertoviin laitteistoihin (kuten kännykkään) vaan jokaisella on riskitön käyttöoikeus kaikkiin julkisiin teihin enintään 80 km/h nopeudella tai sitä pienemmällä, liikennemerkein osoitetulla, nopeudella.

Tielaitoksen tehtävänä

on tuottaa mahdollisimman täydellinen informaatio enimmäisnopeuksista ja tarjota se julkiseen käyttöön ilman korvausta tai lisenssimaksuja.

  Alkuvaiheessa nopeusrajoitusinformaation on oltava "ylitäydellistä", koska ei ole mitään tietoa siitä, mikä kehityssuunta alkaa vetää, mistä tulee huippumenestys.

  Muodollisesti tarjottava data sisältää tarkan tieosuuden, nopeusrajoituksen ja digitaalisen allekirjoituksen, joka menee aivan yksityiskohtiin:

   Välille pisteestä A pisteeseen B on asettanut 100 km/h nopeusrajoituksen Maire Mattinen, nopeuskoordinaattori Kymen tiepiiri, Ministeriön valtuuttamana, kello 2012-05-27 14:39:37, rajoitus päättyy 2012-06-27 14:39:37 ellei uudempaa dataa julkaista sitä ennen, ja niin edelleen, kaikki rajoitusta koskevat tiedot.

Vastuu rajoitusten noudattamisesta

siis on tien käyttäjällä ja riitatapaukset ratkaistaan vertailemalla nopeusrajoituksen asettajan virka-asemaa ja rajoituksen aikaleimaa (sekä allekirjoituksen oikeellisuutta ym). – Kuten tähänkin asti.

  Tässä eri palveluntuottajat kilpailevat keskenään, kenellä on "paras" järjestelmä luotettavuuden ja "takuiden" suhteen ("maksamme sakkosi, jos järjestelmämme pettää"). – Tai minkä tahansa kriteerin suhteen, jolle on kysyntää käyttäjien keskuudessa.

Kun luotettavat järjestelmät ovat lopulta vallanneet markkinat, tarjoaa tämä sama järjestelmä mitä moninaisimpia uusia mahdollisuuksia liikenteen digitaaliseen ohjaamiseen.

– Maailmanlaajuisesti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat