Kolikon toinen puoli Vaihtoehtoisia selityksiä elämän ilmiöihin.

Kyproksen mallista Euroopan pelastus

Tiivistelmä

Kyproksen malli, jossa säästöt muunnetaan osakepääomaksi, jätettiin puolitiehen: vastaavassa määrin myös lainat pitää muuttaa osakkeiksi. – Yksipuolinen osakkeiden tarjonnan lisääminen ei riitä; samassa määrin pitää luoda myös uutta kysyntää näille osakkeille.

    Populisti muuttaisi yli 100'000 euron talletukset osakkeiksi ja alle 100'000 euron lainat osakkeiksi.

Kun säästöt ja lainat on muutettu osakkeiksi, on meillä pankkiosakkeissa raha, jonka arvo perustuu jokaisen pankkiasiakkaan omaan arvioon rahan arvosta. – Nämä osakkeet voidaan sitoa pankkikorttiin tai -tiliin; tililtä veloitetaan maksut osakemääräisinä ja suoritetaan maksunsaajalle osakemääräisinä, maksuhetken vaihtokurssin mukaisesti, hänen omassa pankissaan.

Pankkiosakkeesta vaihdannan väline

Maksuvälineen arvon pitää perustua käyttäjien uskoon ja luottamukseen tästä arvosta. Sitä ei voida uskottavasti määrittää pienen piirin kesken onpa tämän piirin poliittinen luottamus mikä tahansa.

Kun rahan tekeminen on monopolisoitu valtioille, jää pankeille vain omien osakkeidensa printtaaminen kulloisenkin kysynnän mukaisesti. Pankkien on tehtävä omista osakkeistaan niin helposti vaihdettavia, että tallettajan osakesalkku kulkee mukana kuin pankkikortti ja että tämä osake on kaupan kassalla vaihdettavissa tavaraan kuin mikä tahansa muukin maksuväline.

Kun lainat myönnetään pankin omissa osakkeissa ja talletukset otetaan vastaan osakkeissa, tulee tästä osakkeesta markkinahintainen raha, jolla on reaalinen kysyntä ja tarjonta. – Osakkeen hinnan laskiessa lainanottajat pyrkivät maksamaan lainansa etukäteen, mikä nostaa osakkeen arvoa; hinnan noustessa tallettajat luopuvat talletuksistaan hyvään kurssiin, mikä puolestaan laskee osakkeen arvoa.

Markka

Valtiot luonnollisesti voivat perustaa oman pankkinsa ja laskea liikkeelle oman valuuttansa, sanotaan sitä vaikka Markaksi. Verot peritään Markoissa ja valtion palkat maksetaan samoin Markoissa. Sopimusvapaus takaa kenelle tahansa, yhdessä tai erikseen, sopia oman palkkansa tässä Markassa tai missä tahansa muussa rahayksikössä.

    Markan erityisominaisuus on, että valtio voi rajattomasti painaa uusia Markkoja ja näin täyttää budjettivajeensa. – Poliittisesti hyvä rahayksikkö.

    Jos valtio valitsee rahan painamisen rahoittaakseen menoja on siitä vain seurauksena rahan inflatoituminen ja sitä kautta valtion maksamien palkkojen aleneminen. – Tällaisessa järjestelmässä pian tuleekin virkamieskunnan kunnia-asiaksi tehdä ylijäämäisiä budjetteja, jotta virkamiesten palkkojen reaaliarvo olisi nouseva. Alijäämäisen budjetin karuton seuraus on valtion maksamien palkkojen reaalinen aleneminen.

Euro

Mikään ei tietenkään estä valtiota liittymästä yhteisvaluutta Euroon, jos se haluaa tasata verotulonsa yhteisen kassan kautta muiden Euromaiden kesken.

Rahan arvo

Olennaista on, että rahan arvo on aina kelluva käsite ja että kukin rahan omistaja on aina vapaa vaihtamaan rahansa toiseen rahayksikköön, jos pitää sitä parempana.

Tämä on eräänlainen jatko kirjoitukseeni Digieuro - YaC.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat